(des)clasificadas

[des]clasificadas é unha escolma de fotografías que non pertencen a ningunha serie nin traballo en concreto e, por tanto, quedan soltas. Tal vez, co tempo, encaixen en algún proxecto futuro.