Ángulos mortos

“Ángulos mortos” é produto das miñas deambulacións urbanas desde unha estratexia crítica. Lugares pouco transitados, espazos negativos, a cidade que se ve pero non se mira. Unha especie de mapa anti-turístico dunha cidade imaxinaria.

“Importa pouco non saber orientarse nunha cidade. Perderse, en cambio, nunha cidade como quen se perde no bosque, require aprendizaxe.” Walter Benjamin