FRAGMENTOS

Podes ver este contido noutro idioma con Google Translate: Español - English - Português

Un dos eixos principais sobre o que pivota a fotografía de rúa é a observación do comportamento das persoas, como interactúan e como se interrelacionan, sobre todo nos espazos urbanos.

FRAGMENTOS é un proxecto aberto, non definitivo, que seguirá medrando e se cadra transformándose. Nel mostro pequenos xestos, persoas absortas, descontextualizadas, mostrando só parte da contorna que as rodea. Ao tempo, achego anacos do espazo urbano aparentemente sen interese e sen presenza humana.

Neste traballo propoño, por tanto, unha foto de rúa afastada do momento decisivo, do extraordinario, de xustaposicións ou de imaxes en ton humorístico. Busco a simpleza, o esencial, a luz, amosando retratos de persoas “anonimizadas”, sen rostro. Un pequeno xesto, máis ca unha mirada; un detalle no chan, máis ca unha paisaxe urbana. Silencio contraposto ao habitual ruído urbano.

Unha serie de nove fotografías deste proxecto, recibiu o 2º Premio no LensCulture Street Photography Awards 2017 e foi elixida Finalista no StreetFoto San Francisco - Internacional Street Photography Awards 2017.